Fälttekniker

Arbetsuppgifter

 • Sköta installation, drift och underhåll
 • Installation, drift och underhåll av radiosändare med kringutrustning såsom koax, filter & combiner, relämottagare, ljudprocess, transmission, nätverk, m.m.
 • Mast- och stolparbeten, inklusive installation och underhåll av antennsystem.
 • Hålla noggrann dokumentation av sändarnätet samt förändringar som utförs i detta enligt anvisningar.
 • Genomföra täcknings- och olika typer av RF-mätningar samt kontrolllyssning av radiokanaler löpande vid tjänsteresor.
 • Akut felavhjälpning på sändarnätet (även utanför ordinarie arbetstid).
 • Sköta underhåll av servicebil samt personlig skyddsutrustning och verktyg.
 • Dokumentation och rapportering.
 • Samarbeta med övriga kollegor på avdelningen.
 • Kommunicera med ansvarig chef för att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar både för dig själv, avdelningen och för företaget..

Krav

 • Svenskt körkort av minst typ B.
 • Fysiska förutsättningar att klara av mast- och stolparbeten samt kan erhålla godkänt läkarintyg för arbeten på hög höjd.
  Erfarenhet av installation, drift och underhåll av teknisk utrustning i fält samt på lokalkontor. Detta kan innebära flertalet resdagar varje vecka vid besök på sändarsiter över hela Sverige.

Beredskapstjänstgöring kan förekomma men avtalas genom separat avtal.


Start: Enligt övk
Omfattning: 100%
Ort: Utgår från Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan