Nikita 6

Förvaltningsledare IT

Bakgrund:

På grund av uppsägning behöver vi täcka upp med Förvaltningsledare (IT).


Arbetsuppgifter:

 • Förvaltningsledning, möten med verksamhet, leverans mot förvaltningsplan och uppföljning
 • Skriva förvaltningsplan för 2022 utifrån redan framtagen behovsinsamling
 • Budgetuppföljning
 • Budget för 2022
 • Delta i kringliggande aktiviteter och projekt (två systemimplementeringar på IT exempelvis)
 • Samverka med andra Förvaltningsledare-IT och delta i IT-interna möten
 • Två förvaltningsobjekt; Order/Uppföljning samt BIM/CAD/GIS/Mätning. I ansvaret ligger löpande kontakt med verksamhet, planering och uppföljning av aktiviteter samt planering och budget för 2022.

Skallkrav:

 • Förvaltning (gärna pm3)
 • Projektledning
 • Teknisk bakgrund (gärna utveckling)
 • Erfarenhet av att arbeta med integrationskartläggning och incidenthantering
 • Svensktalande

Personliga egenskaper: 

Skapa relationer och nätverk
Skapar goda relationer till kunder och medarbetare och bygger nätverk. Kommer bra överens med andra och kan hantera konflikter.

Skriva och rapportera
Skriver obehindrat, tydligt och välstrukturerat och anpassar texten för tilltänkt målgrupp.

Presentera och kommunicera information Uttrycker åsikter, information och kärnan i ett argument tydligt. Har inga problem att tala inför folk och utstrålar trovärdighet.


Start: asap

Längd: 31/12 2021

Omfattning: 100%

Ort: Stockholm

 

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan