Hållbarhetskonsult – Hållbarhetsredovisning enligt CSRD – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund en konsult inom hållbarhet då eftersträvan är att integrera hållbarhetsprinciper i alla aspekter av kundens verksamhet och säkerställa att deras hållbarhetsåtaganden är tydliga, transparenta och i linje med de senaste lagkraven. I enlighet med den nya EU-förordningen om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)


Arbetsuppgifter

 • Kartlägga och utvärdera nuvarande hållbarhetsinitiativ och rapporteringsrutiner.
 • Genomföra en grundlig analys av vår nuvarande hållbarhetsredovisning.
 • Identifiera eventuella luckor i förhållande till CSRD-kraven.
 • Utveckla en hållbarhetsredovisningsstrategi.
 • Skapa en detaljerad plan för hur vi kan förbättra hållbarhetsrapporteringen
 • Integrera CSRD-kraven i en övergripande affärsstrategi
 • Implementera och säkerställa efterlevnad av CSRD.
 • Stödja i implementeringen av nya processer och rutiner.
 • Utbilda relevanta interna team och intressenter.
 • Kvalitetssäkra och sammanställa hållbarhetsredovisning.
 • Assistera i att samla in och verifiera data.
 • Hjälpa till med att författa och redigera hållbarhetsrapporten.
 • Löpande rådgivning och uppföljning.

Krav

 • Djupgående kunskap om och erfarenhet av hållbarhetsredovisning, särskilt i enlighet med CSRD.
 • Erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsredovisning i större företag.
 • Förmåga att analysera komplex information och omvandla den till handlingsbara strategier.
 • Stark kommunikationsförmåga och erfarenhet av att leda utbildningar och workshops.
 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva och redigera hållbarhetsrapporter.
 • Relevanta utbildningar och certifieringar inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning.

Personliga egenskaper

 • Driven och analytisk

Omfattning: 100%
Start: september
Längd: 6mån med option på förlängning
Ort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan