Nikita 6

Handledare Beroendeenheten

I december 2021 löper befintligt avtal med handledare ut för personalgrupp inom öppenvården, Beroendeenheten . Därför vill vi nu se över möjlighet till ny handledare. Uppdraget innefattar att hålla handledning med personalgrupp (8 personer idag) , var tredje till var fjärde vecka under tidsperioden för uppdraget. Ett krav är även att handledaren ska kunna tillhandahålla handledning digitalt om så krävs på grund av omständigheterna i övrigt.


Kravspecifikation för uppdragstagaren:

Måste krav:

  • Legitimerad psykoterapeut/psykolog
  • Uppdragstagaren ska ha erfarenhet av att handleda grupper som arbetar som utförare inom beroende
  • Uppdragstagaren ska ha gedigen kunskap om hur grupper fungerar och hur man skapar dialog mellan gruppmedlemmar.
  • Uppdragstagaren ska ha kunskap om hur man arbetar på en beroendeenhet.
  • Uppdragstagaren ska ha kunskap om beroende, sjukdomsbegrepp, 12-stegsbehandling och KBT behandling
  • Uppdragstagaren ska kunna handleda både processinriktat och klientinriktat

Meriterande krav:

  • Uppdragstagaren får gärna ha erfarenhet av MI, ACT och anhörigstöd
  • Uppdragstagaren får gärna ha erfarenhet av samsjuklighet
  • Uppdragstagaren får gärna hålla kortare föreläsning om för gruppen intressanta ämnen.

Personliga egenskaper:

  • Uppdragstagaren ska vara stöttande.

Start: Januari 2022
Slut: Juni 2022

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan