Infrastrukturspecialist

Vi söker nu för kund inom försäkring en infrastrukturspecialist!

Om uppdraget
Som Infrastrukturspecialist kommer du att arbeta i vårt Infrateam, som stödjer verksamheten och andra team på IT. Ditt arbete kommer att innebära att du arbetar på operativ nivå i molnet och tillsammans med vår driftsleverantör onPrem med vår infrastruktur. Med fokus och utifrån regelverk för Info- och IT-säkerhet stödja IT-verksamheten med att utvärdera, designa och implementera säkra lösningar i IT-miljön. Arbetet innebär också att aktivt hjälpa och driva på IT-verksamheten med att åtgärda identifierade brister kontinuerligt. Arbetet innebär även nära samarbete med IT-säkerhetsteamet och teamet Digital Arbetsplats samt ett nätverkande med hela organisationen.
Det infrastrukturella teamet är ett kompetent och tight team där arbetsuppgifterna är breda och utvecklande.

Arbetsuppgifter
Som Infrastrukturspecialist kommer du ha ett gemensamt övergripande ansvar för infrastrukturen tillsammans med teamet, både onPrem och i Azure.
OnPrem har vi ett nära samarbete med vår driftspartner där vi framför allt är kravställare, följer upp våra leveranser och säkerställer en stabil och säker driftmiljö.
I Azure bygger och ansvarar vi för Landing zone. Vårt team äger och ansvarar för infrastrukturen i Azure och stöttar, tillsammans med IT-säkerhetsteamet, de andra teamen i deras transformation till molnet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Klientplattform (Intune)
 • Azure
 • Leverantörsuppföljning och styrning
 • Drift och Support

Krav

 • Microsoft Azure
 • Microsoft Intune
 • Nära samarbete med driftleverantörer
 • Microsoft 365
 • Underhåll och drift av Windows server
 • Active Directory
 • Nätverk och kommunikation

Meriterande

 • Identity & Access Management o Conditional Acccess, MFA, PIM, Identity Governance, App registrations, Managed Identity
 • Nätverksarkitektur Azure o Cloud Adoption Framework, Well-Architected Framework
 • Infrastructure as code o ARM, bicep, JSON, Powershell, Git etc.
 • Azure Policy & Governance o Efterlevnad, övervakning och tex förutsättningar, support etc
 • Cost Management o Larm, anomalier, rapporter, taggning
 • Operations o PaaS – specifika produkter – tex Private Resolver, VPN Gateway, Vnets etc • Omvärldsbevakning på ovan
 • Arbetat med agila arbetssätt i team

Personliga egenskaper
Som person är du prestigelös och trivs allra bäst i samverkan med andra. Du kommer att ha interna och externa kontakter och behöver vara en god kommunikatör och relationsbyggare. Du är pedagogisk, strukturerad och kan med lätthet och engagemang framföra ditt budskap. Du har en entusiasmerande inställning till förändringsarbete och uthållighet runt de utmaningar som förändring innebär. Du har förmågan att driva uppgifter individuellt och gemensamt på teamnivå. Vi jobbar agilt och strävar ständigt efter att utvecklas och förbättras i stort och smått. Vi arbetar nära verksamheten och tillsammans har vi alltid kunden i fokus.

Start: Omgående
Period: 2025-02
Omfattning: 100%
Placering: Stockholm
Remote: Delvis

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan