Interimschef – gruppchef Reskontra och Utbetalning

Åt vår kund inom försäkring söker vi nu en interimschef, gruppchef, för en av kundens administrativa grupper. Uppdraget förväntas pågå t.o.m. den sista juni 2024.

Gruppens ansvar är bedriva en effektiv försäkringsadministrativ verksamhet med förmåga att anpassa sig till nya legala krav och andra förändringar. Gruppen består av 17 medarbetare inkl teamledare.

Som chef säkerställer du en stabil daglig verksamhet och bedriver förbättringsarbete på kort och lång sikt. Du ingår i avdelningen Kunds ledningsgrupp och tillsammans med avdelningschef och dina kollegor leder ni avdelningens dagliga verksamhet och förändringsarbete där vi effektiviserar och moderniserar verksamheten i takt med nya omvärlds- och kundkrav.

Inom dina arbetsuppgifter ingår samverkan med andra delar av kundens organisation, exempelvis IT, Produkt, Juridik och Aktuarie.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är

  • Övergripande leveransansvar för gruppen
  • Personal- och budgetansvar
  • Leverantörsansvarig
  • Att förbättra och förenkla arbetssätt och processer
  • Stötta både individen och gruppen i lärande och utveckling
  • Att du följer upp och kvalitetssäkrar verksamheten
  • Ansvar för att optimera bemanning för att uppnå satta mål
  • Leda prioriteringar både inom gruppen och i samverkan med andra grupperingar

Konsultens bakgrund

Vi söker dig som har mycket god kompetens inom liv-/personförsäkringsverksamhet och har dokumenterad erfarenhet av att leda. I rollen behövs god förståelse för det sammanhang i vilket vår kund verkar samt de legala krav vi har att förhålla oss till. Du har goda kunskaper inom försäkring samt förstår vikten av systemmässigt kostnadseffektiva processer.

Personliga egenskaper

För att du och gruppen ska trivas ihop är dina personliga kvalitéer viktiga. Du är prestigelös och relationsbyggande som trivs allra bäst i samverkan med andra. Du är pedagogisk och kan med lätthet och engagemang framföra ditt budskap. Du har en tillitsfull människosyn och ett aktivt, inspirerande och coachande ledarskap. Du har god förmåga till helhetssyn och skapar förtroende.

Start: 2023-11-30
Längd: 2024-06-30
Omfattning: 100%
Placering: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan