Nikita 6

IoT-konsult

IT-service vill utveckla möjligheterna att använda information som samlas in med olika typer av datainsamlare, IoT-sensorer, för att vara en möjliggörare inom kommunens digitalisering och utveckling. Genomförandet ska ske med hänsyn till vår IT miljö och integreras med kommunens nätverk och koppling till Microsoft Azure.

Syfte (kort om vad som ska åstadkommas genom uppdraget):

Ta fram en teknisk införandebeskrivning och specifikation för att installera Thingsboard IoT- plattform enligt ”best-practice”. Hjälp med installation i enlighet med framtagen införandebeskrivning där IoT-plattformen installeras lokalt i vår server med en tydlig idé hur vi bäst nyttjar resurserna i Thingsboard, Azure och våra sensorer.

Halmstads kommuns plan för digitalisering med hjälp av sensorer är att införa en kommungemensam plattform och en intern tjänst för hantering av sensorer. Alla ingående komponenter ska använda generella standarder när det gäller protokoll och dataåtkomst. Insamlade data ska kunna användas i olika applikationer med åtkomst med standard API

Effektmål (specificera eventuellt mätbara mål som ska uppfyllas genom uppdraget, eventuella krav på anpassning i driftsmiljö):

Applikationen ska vara driftsatt i en lokal Linuxserver enligt kravspecifikation och godkänd med krav på att den är tillgänglig och att data från IoT sensorer enlig införandebeskrivning är åtkomliga.