Nikita 6

IT-arkitekt till SPV

Uppdraget SPV har behov av en erfaren IT-arkitekt med inriktning på infrastruktur som förstärkning av SPV:s Team IT-arkitektur. SPV jobbar aktivt med förbättringar av vår infrastruktur generellt samt etablering av vår container-målplattform inför kommande driftomläggning. Syftet med tjänsten är att som en del av Team IT-arkitektur, kommer du att arbeta med arkitektur/infradesign och strategiska förflyttningar av SPV:s infrastruktur och plattformar samt delta i analysarbete och framtagande av lösningsförslag tillsammans med vår kommande driftleverantör.


Exempel på arbetsuppgifter konsulten förväntas utföra:

  • Arbeta med design och roadmap för SPV:s produktionsplattform
  • Agera uppdragsledare och coach för införande av ny containerbaserad produktionsplattform
  • Agera “Technical lead” och kunna leda, driva och kommunicera målbilder mot interna team och externa intressenter
  • Jobba med design och etablering av infrastruktur, exempelvis -Lagringsarkitektur -HA och DR arkitektur -Microtjänstarkitektur, Containerlösningar etc. -Relationsdatabaser -Säkerhetslösningar -Nätverk och nätverksinfrastruktur
  • Andra arbetsuppgifter inom IT-arkitektur kan förekomma.
  • I uppdraget ingår att dokumentera enligt SPV:s riktlinjer och att kompetens överförs till utsedd personal.
  • Rollen ska även kunna bistå med kompetens till och arbete med andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut.
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet att arbeta som infrastrukturarkitekt med virtualiserade plattformar.
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att leda och driva uppdrag inom IT- arkitekturområdet.
  • Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av arkitektur och design av Linux- och Windowsplattformar. Konsulten ska ha designat och driftsatt OpenShift Containerplattformar eller motsvarande.

Omfattning: 1 resurs, 20-100 %, omfattningen överenskommes med konsulten efterhand.
Plats: på plats i SPVs lokaler i Sundsvall.
Start: September
Längd: 12 månader med möjlighet till förlängning 12 månader

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan