IT-support till first line Strängnäs kommun – STÄNGD (Stängd)

Beskrivning av uppdraget och dess omfattning

Uppdraget avser att hjälpa kommunens medarbetare med IT-support. Konsulten i fråga ska vara självgående och kunna bistå med vanligt förekommande arbetsuppgifter hos beställarens 1:a linje.  Uppdraget utförs på plats.

 Följande arbetsuppgifter ingår bl.a. i uppdraget:

 • Är första kontakt för interna problem relaterade till IT
 • Installerar och levererar telefoner, datorer och plattor
 • Svarar och löser ärenden som kommer in via ärendehanteringssystemet Easit
 • Felsöka hård och mjukvara
 • Dokumentation
 • Svara i supporttelefonen

I enlighet med ramavtalet ska erbjuden konsult uppfylla följande grundkrav:

 • kunna tala och skriva svenska språket flytande
 • ha god organisationsförmåga och vara noggrann
 • ha hög social förmåga och ha lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
 • följa Strängnäs kommuns policy om rökfri arbetsplats
 • använda distansöverbryggande teknik om kommunen så begär i syfte att minska antalet resor

Erbjuden konsult ska även ha:

 • ett (1) års erfarenhet avseende liknande uppdrag i närtid
 • Som bevis för att samtliga dessa krav uppfylls ska CV för varje erbjuden konsult bifogas, varav tydligt framgår att kraven uppfylls.
 • Som bevis för att erbjuden konsult har kunskap och erfarenhet rörande uppdrag liknande det aktuella ska leverantören redovisa minst ett (1) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.
 • Referensuppdragens omfattning ska vara minst 100 timmar.
 • Referensuppdraget ska vara utfört under de senaste tre (3) åren.
 • Uppgift om uppdragsgivare, en kort beskrivning av referensuppdraget (inklusive omfattning och tidpunkt) samt kontaktperson med telefonnummer och e-postadress ska framgå av avropssvaret.
 • Referenten ska vara vidtalad och ska kunna verifiera att referensuppdraget har utförts enligt beskrivningen och med gott resultat.
 • Angivna referensuppdrag ingår i utvärderingen, se nedan, och beställaren har därför rätt att kontakta eventuella referenter för att erhålla ytterligare uppgifter om uppdraget i syfte att kunna utvärdera referensuppdragets relevans.
 • Erbjuden konsult ska vara tillgänglig för intervju per Teams eller annan distansöverbryggande teknik under perioden 2023-03-28 – 2023-03-31, eller närliggande datum.

Önskat startdatum för uppdraget är så snart som möjligt efter påskrift av avropsavtalet.
Uppdraget utförs på plats.
Tjänstgöringsgrad: 100 %.
Längd: 2023-09-30 med möjlighet för förlängning enligt nedan.

Tider för processen:

Sista dag att lämna avropssvar : 2023-03-24
Intervjutider för konuslten: 2023-03-28 – 2023-03-31 (via teams)
Tilldelningsbeslut: 2023-04-03
Uppdragsstart: 2023-04-19

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan