Nikita 6

Konsult för behörigheter IAM

Arbetsuppgifter:

  • Ansvarig för att agera kontaktyta för kravinsamling behörighetshantering gentemot kunder och användare, angränsade processer och arbetsområden.
  • Säkerställa verksamhetsprocesser för godkännande av behörigheter
  • Upprätta och förvalta regelverk för behörighet
  • Ansvara för behörighetsfrågor i revisionsarbete
  • Modell och regelverk, definitioner av roller och hur de mappas mot provisoneringsroller för access
  • Ansvara för verksamhetsnära förvaltning kopplat till roller och behörighet, tex arbetssätt i ledningssystem
  • leda och koordinerar IT-nära förvaltning kopplat till Behörighetshantering genom att planera, prioritera, initiera och följa upp aktiviteter och budget

Kompetens:

  • Kompetens inom IAM området
  • Förvaltningsledning (gärna Agilt, DevOps)
  • Projektledning inkl. kravinsamling

Start: 2022-02-15
Längd: 6 månader
Placering: remote/onsite Sthlm innerstad

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan