Nikita 6

Kravanalytiker – STÄNGD (Stängd)

Beskrivning av uppdraget

Om produkten
Produkt Kvalifikationsbedömning ska ge besked om arbetsgivaren har en giltig försäkring samt vilka försäkringsprodukter som ingår i försäkringen. Detta genom att ge besked om arbetstagaren omfattas av arbetsgivarens försäkring vid given tidpunkt eller ge besked om en livshändelse omfattas av försäkringen vid given tidpunkt.

Om uppdraget
Till produkten Kvalifikationsbedömning söker vi en kravanalytiker vars huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara framtagning av krav och processutveckling tillsammans med övriga teamet.

Teamet jobbar bl. a med ett företagsövergripande initiativ ”Veta vem den försäkrade är” vilket i dagsläget innebär med att öka den maskinell bekräftan. Produkten arbetar även med kravställning i projekt NOVA tillsammans med FORA, inom område Anställning, lön, avtal.

Teamet använder sig av Behaviour Driven Development (BDD) och Kanban för att få hög framdrift samt versionshantera även behov och modeller för att få spårbarhet genom hela utvecklingskedjan. Det är därför mycket starkt meriterande med kandidater som jobbat med BDD, Specification by example, ATDD eller annan liknande metodik för att få fram behov som är lättförståeliga för intressenterna samtidigt som de fungerar som underlag för utvärdering av produkter och/eller systemutveckling.


Ytterligare kompetenser

Erfarenhet från Försäkringsbranschen
Duktig på att skapa samsyn om krav genom ex. workshop eller annan facilitering internt / extern med samarbetspartners
Informationsmodellering
Framåt och nytänkande

Erfarenhet i år

6

Beskrivning av erfarenhet

Senior kravställare inom komplexa regelverk

Specifika kompetenser

  • Kravhantering, workshop, facilitering, processutveckling, BDD, Kanban, ATDD

Start: omgående
Omfattning: 100 %
Längd: 2020-12-30

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan