Nikita 6

Kravanalytiker/Kravledare – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund
2018 förvärvade vår kund bolaget Samtrans. Företaget är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov. Samtrans kör barn, ungdomar och vuxna till och från skola och daglig verksamhet varje dag samt levererar färdtjänst och sjukresor i rullstolsanpassade fordon. Samtrans har gett vår kund i uppdrag att utveckla ett nytt system för att hantera beställningar från kommuner av resor. Till detta system ska även en optimering av resorna göras som sedan läses in i befintligt trafikplaneringssystem.


Uppdragsbeskrivning
Nu startas ett nytt delprojekt och vi söker därför till vår kund vår en kravanalytiker/kravledare som skall förstärka projektteamet som idag består av ca 10 personer. Arbetet sker agilt utifrån Scrum med nära samarbete med användarna.


Arbetsuppgifter
Leda arbetet med insamling av krav relaterat till funktion, användarvänlighet och integration med andra system
Omformulering av funktionella och icke-funktionella krav till User Stories och acceptanskriterier
Nedbrytning av krav
Planera, leda och sammanställa workshops
Delta i utvecklingsteamets dagliga arbete. Stötta teamet i arbetet med att tolka krav


 Krav
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kravhantering och kravledning i agila systemutvecklingsprojekt
Erfarenhet av att sätta upp tekniker för kravnedbrytning och kravutveckling
Erfarenhet av att omformulera verksamhetens behov till dokumenterade i krav i form av User Stories och acceptanskriterier
Erfarenhet av att leda krav-workshops
God kommunikationsförmåga för att kunna framföra och tydliggöra verksamhetens behov


 Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med ärendehantering (krav, User stories, acceptanskriterier mm) i Azure Devops.
Erfarenhet av digital tillgänglighet och kännedom om kraven inom Webbtillgänglighetsdirektivet.


 Övrigt
Offerten skall innehålla kandidatens CV, begärt timpris och minst två referensuppdrag med liknande inriktning. Urval och kallese till intervju kommer att ske löpande.


 Start: mars

Längd: 4 månader med option på förlängning

Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan