Nikita 6

Kravanalytiker/Projektledare

Vår kund förbereder just nu upphandling av ett nytt kreditsystem som innefattar kreditberedning, portföljhantering och inkasso.

Under denna upphandling behöver de en erfaren konsult med kunskaper om kreditsystem som kan hjälpa till med kravspecifikation inför upphandling och sedan ansvara för implementationen.


Arbetsuppgifter

  • Samla in och dokumentera krav (främst funktionella systemkrav)
  • Vara behjälplig vid utvärdering av leverantörer
  • Ansvara för implementation av systemet och se till att leverantör uppfyller ställda krav
  • Ev. migrering av data

Du skall ha:

  • Förståelse för processer inom kredithantering, hur kunder normalt arbetar och hur systemen fungerar
  • Kunskap om system-marknaden och leverantörerna
  • Erfarenhet från införanden av system

Omfattning: 25-50%
Start: ASAP
Längd: 12mån

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan