Nikita 6

Lösningsansvarig IT

Bakgrund:

Projektets uppdrag är att till slutanvändare implementera och införa ett enhetligt systemstöd för HR-processer. Processerna rör anställning, onboarding/introduktion, utvecklingssamtal, lönesamtal, successionsplanering, kompetensutveckling samt HR-analys.

Projektet skall säkerställa fungerande integrationer till kringsystem, etablering av förvaltningsorganisation för applikationsförvaltning enligt befintlig förvaltningsmodell, upprättande av supportfunktion, en väl fungerande åtkomst via olika gränssnitt, behörighetsadministration samt korrekta attestflöden via PC och mobila gränssnitt för systemlösningen.

Utrullningen påverkar många medarbetare och så väl de förberedande som löpande aktiviteterna under implementationen kräver noggrann planering. Detta ställer höga krav på respektive områdesansvariga i projektet som måste säkerställa framdrift för sitt eget område. Nyckelorden här är helhetsperspektiv, uppföljning och kommunikation.


Arbetsuppgifter:

Förbereda, driva och delta i workshops med Leverantör så väl som internt med målet att ett helhetstänk för, och en kvalitetssäkring av, lösningen garanteras.

Säkerställa att:

  • de dellösningar som tas fram i projektet svarar mot lösningen i sin helhet
  • ändringar från Leverantör, projektet samt andra intressenter synkroniseras och eventuell påverkan på dellösningar samt helhet hanteras
  • diskrepanser mellan mål och lösning i god tid uppmärksammas, lyfts och omhändertas

Ansvara för konsekvensanalyser, ta fram underlag till EA samt Förvaltning gällande design och dokumentation.


Skallkrav:

Mycket god övergripande teknisk kompetens inom IT samt förståelse för enterprisearkitektur.

Måste ha drivit lösningsworkshops där så väl IT som Verksamhet varit representerade.

Förmåga till helhetssyn. Kommunikativ, strukturerad, prestigelös, lösningsfokuserad.

Tidigare erfarenhet från stora och komplexa implementationsprojekt med många stakeholders.


Meriterande krav:

Implementation av HR-system, men fördel SAP SuccessFactors.


Start: ASAP
Längd: 11 mån
Omfattning: 40%
Ort: Stockholm
Adress: Kungsholmen
Skallkrav språk: Svenska
Remote: Nej

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan