Nikita 6

Lösningsarkitekt – Stängd (Stängd)

Lösningsarkitekt

Arkitekten kommer jobba med att flytta utveckling av mobil app från leverantör till in-house. Konsulten kommer jobba med lösningsarkitektur i .NET miljö och systemarkitektur samt stötta utvecklarna i arkitektur, miljö och arbetssättfrågor.

Personen är drivande i arbetet och kravställer mot befintlig leverantör.


Krav

  • Erfarenhet av mobilapp, webb och backendutveckling.
  • Lösningsarkitektur i komplexa miljöer med höga tillgänglighetskrav.
  • Erfarenhet av säkerhet inom mobila appar
  • Leda andra
  • .Net

Omfattning: 100%
Uppdragslängd: 3 månader med option om förlängning
Ort: Sthlm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan