Lösningsarkitekt – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund & Uppdrag

Vår kund är inne i en spännande förändringsresa på väg mot ett agilt arbetssätt och vår bransch är mitt inne i en digital transformation. Detta ställer nya krav på vårt IT-landskap som behöver moderniseras med snabbare IT-leveranser samt ökad flexibilitet samtidigt som vi bibehåller stabilitet.

Vi behöver stärka arkitekturfunktionen med en lösningsarkitekt. På sikt kommer vi att rekrytera men inledningsvis har vi behov av förstärkning och framför allt hjälp med att driva initiativ. Som lösningsarkitekt ingår du i arkitekturfunktionen som ansvarar för arkitekturvisionen och arkitekturstyrning inom hela organisationen.

Vi bedriver arkitektur genom att delta och driva förändringar, därav kommer det vara många kontaktytor i din vardag. Du trivs att leda andra och genom samarbete och skapa långsiktiga planer och se att de blir verklighet i olika lösningar. Du är bra på att få andra med dig och att guida i rätt riktning.

Vi söker därför en erfaren lösningsarkitekt, som både kan omsätta arkitekturvisionen till lösningar samt säkerställa och att vi har arkitekturdokumentation på plats.

Du kommer i huvudsak att:

 • Ta fram övergripande lösningsbeskrivningar i de tidiga faserna i utvecklingscykeln samt vara ett aktivt stöd under genomförandet
 • Genomföra analyser och ta fram rekommendationer och beslutsunderlag som gör det lättare att prioritera rätt och ta kloka och väl avvägda beslut och säkerställa att de förflyttningar som föreslås är kostnadseffektiva över tid.​
 • Medverka och i många fall leda arbetet i inledande analyser i portföljen
 • Samarbete med utvecklingsteamen i tåget och agera stöd och rådgivare för att säkerställa att målarkitekturen realiseras.
 • Aktivt verka för att lösningarna utvecklas enligt målarkitekturen och IT-strategin
 • Proaktivt arbeta för att ta fram och uppdatera arkitekturbeskrivningar och agera stöd till andra arkitekter och utvecklingsteam.
 • Du trivs lika bra i det strategiska som operativa arbetet, med att hjälpa till att skapa långsiktiga planer och se att de blir verklighet.

Krav:

Vi söker en person med följande viktiga egenskaper och erfarenheter:

 • Flera års erfarenhet av lösningsarkitektur.
 • Praktisk erfarenhet att i arbeta i SAFe ramverket
 • Stark kommunikation både muntligt och skriftligt
 • Förmåga att leda andra arkitekter och utvecklingsteam
 • Har ett engagemang och drivkraft att skapa kontinuerliga förbättringar
 • Förmåga att beskriva, modellera och visualisera nuläge och målarkitekturer
 • Erfarenhet att driva och leda arkitekturarbete att gå från tidig fas till leverans
 • Förmåga att situationsanpassa metoder och arbetssätt.
 • Pragmatiskt förhållningssätt.
 • Lyhörd och prestigelös.
 • Dela med av dina kunskaper och lyfta idéer är något vi värdesätter.
 • Positiv och entusiasmerande inställning till förändringsarbete.
 • Bra på att samarbeta och involvera andra i arbetet.

Det är en fördel om du har relevant akademisk examen.


Omfattning: 100%
Längd: 2024-03-10 – 2024-09-30
Ort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan