Nikita 6

Planarkitekt

Upplands Väsby växer  med omkring 400 bostäder per år. Eftersom trycket på planeringssidan hela tiden ökar behöver vi förstärka kontoret och avdelningen för Samhällsplanering och exploatering med en erfaren planarkitekt för att matcha detta. Vi söker därför en planarkitekt som kan agera stöd åt enheten och arbeta såsom vore personen anställd i kommunen. Det handlar om att driva detaljplaner från start till mål med olika innehåll, alltifrån bostäder i centrala lägen eller mer naturnära villaområden till verksamheter av olika slag.

Vi arbetar i team med en eller två planarkitekter och en exploateringsingenjör tillsammans med olika tekniska kompetenser. Vi köper ofta in utredningarbeten av olika slag så upphandlingsfrågor kan också bli aktuellt.

För att platsa behöver personen ifråga ha arbetat som planarkitekt i minst fem år, gärna kommunalt. Ha förståelse för den politiska processen och vara väl bevandrad i lagstiftningen. Det gäller också att han eller hon förstår att man är en del i ett team och ser till att stämma av uppkomna frågor både med arbetsgruppen men också med avdelningen.

Avdelningen för Samhällsplanering och Exploatering (Splex) i Upplands Väsby består av ungefär 30 personer uppdelade på tre olika enheter – detaljplanering och arkitektur, strategisk planering och exploatering och markägande. Grupperna är ungefär lika stora. Splex är i sin tur del av Kontoret för Samhällsbyggnad som består av ungefär 130 personer som alla arbetar med samhällsbyggnad av olika slag, alltifrån drift till byggnation och planering.

Vi söker nu en planarkitekt som kan tänka sig att stötta vår verksamhet så att vi kan driva alla de projekt som vår politik är intresserade av att genomföra. Vi ser gärna att personen arbetar mellan 70% till 100% hos oss och gärna på plats i Väsby när det är möjligt p g a pandemin, minst någon dag per vecka. Vi ser ett behov som sträcker sig i alla fall ett år framåt i tiden.


Kravspecifikation för uppdraget:

 • Leda uppdrag inom detaljplanering, planarkitekt.
 • Uppdragets omfattning ligger i storleksordningen 70%-100% av en heltid. Konsulten måste finnas på plats i kommunen minst en dag per vecka. Gärna mer. För viktiga möten som måste hållas på plats förväntas också fysisk närvaro.
 • Planarkitekten ska fungera såsom anställd på kommunen och kommer att företräda kommunen i de detaljplanearbeten som personen driver.
 • Det ska finnas möjlighet att förlänga kontraktet om behov uppstår.

Kravspecifikation för uppdragstagaren:

 • Utbildning – relevant akademisk examen (minst kandidat) såsom arkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt eller liknande.
 • Erfarenhet – planarkitekt med minst fem års dokumenterad erfarenhet, gärna kommunal.
 • Referensprojekt – konsulten måste kunna uppvisa två lite mer komplicerade detaljplaner där varje plan innehåller många olika frågor såsom exempelvis vattenproblematik, bullerproblematik, knepiga markförhålladen, kulturmiljö, viktiga gestaltningsfrågor mm. Personen ifråga måste själv ha haft huvudansvaret för de åberopade detaljplanerna. De två detaljplanerna bör ha arbetats med den senaste femårsperioden.
 • Programvaror –  konsulten behöver behärska Focus detaljplan,  Illustrator och InDesign liksom word och excel.
 • Konsulten behöver behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

Meriterande krav:

 • Uppdragstagaren får gärna ha B- körkort (för att kunna göra platsbesök).

Personliga egenskaper:

 • Uppdragstagaren bör vara strukturerad, självständigt kunna organisera och planerar sitt arbete väl och hålla deadlines.
 • Dessutom är det viktigt att personen är samarbets- och lösningsorienterad.
 • Viktigt är även att konsulten kan fungera såsom kommunens representant i de detaljplaner som konsulten driver.

Start: så snart som möjligt
Slut: ett år efter avtalsstart

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan