Produktansvarig

Bakgrund

Kunden har för avsikt att vara en energipartner och vara den deras kunder naturligt vänder sig till med sina energirelaterade utmaningar. Deras erbjudandeportfölj har sin bas i fjärrvärmen och ett starkt kompletterande lager med tjänster både relaterat till värme och el. De har under de senaste åren växt vår tjänsteaffär och det är en resa vi har som ambition att fortsätta med för att hjälpa fler kunder.

Projektbeskrivning (om uppdraget ingår i ett projekt)

Som produktansvarig och affärsutvecklare för ellösningar är det en central roll för att säkerställa att deras produkter inom solceller, IMD och elbilsladdning är konkurrenskraftiga och möter marknadens behov. Som ansvarig för ellösningar kommer du att hantera och utveckla produkterna solceller, IMD och elbilsladdning. Detta innefattar produktförvaltning, utveckling, budgetansvar, stöd till försäljningsorganisationen, strategisk utveckling och nätverksbyggande. Viktiga kvalifikationer inkluderar erfarenhet inom energibranschen, strategiskt tänkande och förmåga att arbeta nära kunder och intressenter.


Uppdragsbeskrivning

Som produktansvarig för ellösningar kommer din roll att inkludera:

Produktförvaltning och efterlevnad av regelverk:

* Ansvara för att produkterna solceller, IMD och elbilsladdning förvaltas och levereras i enlighet med höga kvalitetsstandarder.
* Identifiera möjligheter till effektivisering och kostnadsminskning inom produktförvaltningen.
* Säkerställa att produkterna uppfyller gällande regelverk och specifikationer.

Produktutveckling och lönsamhet:
Driva utvecklingen av produkterna baserat på kunders och marknadens behov.

* Samla feedback från kunder och använda den för att förbättra produkterna.

* Ha ansvar för att säkerställa att produkterna är lönsamma på både kort och lång sikt.

* Hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom energibranschen, inklusive konkurrenternas 
produkter och prissättning.

Budgetansvar och lönsamhet:
· Utarbeta och följa upp budgeten för produktutveckling och förvaltning

Stöd till försäljningsorganisationen:

  • Fungera som en expertresurs för försäljningsorganisationen genom att bidra med offert- och avtalsmallar, delta i kundmöten och tillhandahålla produktinformation.

Styrande dokument och strategisk utveckling:

* Utveckla och upprätthålla viktiga dokument som påverkar produktprissättning, avtal och intern/extern rapportering.

* Implementera en strategi för produkterna som säkerställer konkurrenskraft och framgång på marknaden. 

Nätverksbyggande: 
· Bygga och underhålla relationer med interna och externa nätverkspartners för att främja produkterna och stärka samarbetet med relevanta aktörer inom branschen.


Skallkrav:

*  Erfarenhet inom energibranschen och specifikt inom områdena solceller, IMD och elbilsladdning.

*  Förmåga att tänka strategiskt och driva initiativ.

*  Kundfokus och en stark drivkraft att uppnå resultat.

*  En god förståelse för regelverk och kvalitetsstandarder inom branschen.

*  Erfarenhet av att hantera budgetar och göra lönsamhetsanalyser.

*  Utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta med olika intressenter.

* Förmåga att bygga och underhålla nätverk inom branschen.


Meriterande krav

*  Erfarenhet av produktutveckling och affärsutveckling i liknande roller.

* Kunskap om de senaste tekniska trenderna inom solceller, IMD och elbilsladdning.

* Erfarenhet av att arbeta med olika kundsegment inom energibranschen.

* Bevisad framgång inom att skapa och genomföra strategier för produktportfölj


Personliga egenskaper

* Flexibilitet och anpassningsförmåga för att hantera föränderliga marknadsförhållanden.

* Starkt självledarskap och förmåga att driva saker framåt

* Resultatdriven med känsla för kvalitet

* Starkt ledarskap och förmåga att inspirera och motivera andra.

* En passion för hållbarhet och miljömedvetenhet.

* Förmåga att hantera komplexa problem och fatta strategiska beslut.


Start: Omgående
Längd: 10 månader
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan