Projektledare

Start: 2024-09-01
Slut:2025-12-31
Omfattning: 25%
Placering: 100% distansarbete

Vi söker en extern projektledare för att driva och hålla ihop projektet ”Digital patologi”, då omfattningen av projektet bedöms vara för stort för att verksamheten skall klara av att hålla framfarten.


Bakgrund

Klinisk patologi & cytologi Halland införskaffade 2016 utrustning för att kunna digitalisera delar av diagnostiken. Omfattningen av användningen har sedan dess varit varierande och periodvis stått helt stilla, framför allt för att vi inte hittat något bra arbetsflöde, intresset för att arbeta digitalt har varit svagt, och kapaciteten på befintliga scannrarna har varit otillräcklig.

Efterfrågan och behovet av att utveckla digital patologi, för att kunna jobba digitalt både på plats och på distans, har ökat under senaste året och nu när det är dags för reinvestering av scannrarna är det läge att göra ett omtag och på allvar integrera digital patologi i det dagliga arbetet.


I projektet ingår följande aktiviteter:

  • Genomföra upphandling (reinvestering) och idrifttagning av scannrar samt bildhanteringssystem (viewer).
  • Integration av mjukvara till vårt LIS
  • Etablering av säker lagringsyta/miljö för digitaliserat material
  • Kartläggning av hela laboratorieprocessen och införande av arbetssätt som inkluderar scanning av 100% av glasen för PAD samt obduktioner
  • Införa arbetssätt digital diagnostik
  • Validering av digital diagnostik kontra traditionell diagnostik vid mikroskop
  • Korta ledtiderna genom ett effektivare arbetssätt
  • Effektivare hantering av MDK
  • Skapa ergonomiska arbetsplatser anpassade för digital diagnostik

 Projektet kommer att genomföras i två parallella spår, ett med fokus på upphandling och IT-miljö, det andra på arbetsflöde / interna processer.

De båda spåren leds av de två avdelningscheferna på kliniken. 


Arbetsbeskrivning:

Som projektledare skall du leda, koordinera, planera och stötta hålla ihop projektet


Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av att driva komplexa projekt.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att samarbeta väl med andra genom att lyssna aktivt, kommunicera öppet och lösa problem på ett konstruktivt sätt

har förmågan att hålla dig till uppsatta tidsramar

Din tydlighet i kommunikationen är en nyckelkomponent för framgång. Du är skicklig på att kommunicera på ett klart och effektivt sätt. Du tar hänsyn till olika perspektiv och agerar för att främja projektets bästa. Slutligen är du en strukturerad individ med en stark problemlösningsförmåga. Du kan analysera och bryta ner komplexa problem för att hitta kreativa lösningar och övervinna utmaningar med framgång.


Det är meriterande att ha:

Kunskap och kännedom om Region Hallands IT infrastruktur

Arbete sker till stor del på distans men fysiska möten kan förekomma.


 Bör-krav:

Tidigare erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård


Personliga egenskaper:

Noggrann och ansvarstagande

Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt

God analytisk förmåga vilket innebär förmågan att bryta ner komplexa frågeställningar till enklare problem för att förstå samband

 Förmågan att själv identifiera vad som behöver göras, jobba utan tydliga uppdrag och planera så att resultat kan levereras inom givna tidsramar

Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem

Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation

Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan