Projektledare för införande av e-signeringslösning

Bakgrund

Vi söker nu en konsult som kan vara projektledare i ett projekt avseende införande av en ny lösning för e-underskrift i våra två befintliga e-tjänsteplattformer Selfpoint och Artvise. Lösningen är just nu under upphandling och upphandlingen beräknas vara klar strax efter midsommar. Den upphandlade lösningen behöver vara klar för drift i oktober 2024. Den konsult vi söker ska vara ansvarig för införandet av lösningen.

Om uppdraget

Uppdraget avser i första hand projektledning av införandeprojektet. Konsulten i fråga ska vara självgående och ha god kännedom om införandeprojekt, e-tjänster och e- underskriftstjänster. Uppdraget kommer i huvudsak kunna bedrivas på distans, viss närvaro på plats kan inte uteslutas.
Uppdraget kommer till stor del bestå i att tydliggöra, samordna och pådriva aktiviteter hos leverantör av den nya e-underskriftslösningen och leverantörer av Selfpoint och Artvise. Det är viktigt att den nya lösningen är på plats innan den 15 oktober 2024 då befintligt avtal för nuvarande lösning går ut.

Integrationer kommer behöva ske mellan:

 • IDP (Leverantör av underskriftslösningen ska tillhandahålla detta)
 • Filkonverteringstjänst (Leverantör av underskriftslösningen ska tillhandahålla detta)
 • E-underskriftstjänst där underskrift påförs PDF dokument (Leverantör av underskriftslösningen ska tillhandahålla detta)
 • E-tjänsteplattformarna (Selfpoint och Artvise)

Den befintliga lösningen är XML-underskrift. Den nya är PDF underskrift. Det kommer finnas öppet beskrivna API:er för Selfpoint och Artvise att skapa integrationer ifrån.


Följande ingår bl.a. i uppdraget:

 • Ta fram en tidsatt aktivitetsplan i samverkan med leverantörerna.
 • Säkerställa mot kommunens beställare att integrationerna sker ändamålsenligt
 • Ha dialog och uppföljning med leverantörerna
 • Avrapportera till kommunens beställare

Kravprofil

 • Kunskap, förståelse och erfarenhet av införandeprojekt avseende e-tjänstplattformer och e-underskrifter som initierats från e-tjänstplattformer
 • Erfarenhet av digitalisering och projektledning
 • Minst tre (3) års erfarenhet avseende liknande uppdrag i närtid

Omfattning: 50%
Start: 2024-08-15
T.o.m: 2024-10-31 med möjlighet till förlängning
Placering: Strängnäs

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan