Projektledare till förstudie flytt av applikation till molnet – STÄNGD (Stängd)

Beskrivning:

Kunden har identifierat flera möjliga fördelar med att flytta applikationen Catman till Cloud, både ur ett användarperspektiv, ett framtidsperspektiv och möjligen också ett kostnadsperspektiv.

Kunden söker nu en projektledare som kan ta ansvar för att leda en MVP/förstudie för att leda dem fram emot beslut om riktningen framåt. Projektledaren kommer jobba integrerat med teamet och använda den djupa kunskap som teamet har om applikationen. Konsulten ska kunna integrera sig och verka som en del av teamet och samtidigt driva MVP/förstudie med tydlig riktning som leder till ett beslutsunderlag som är itererat och förankrat med applikationens kunder.

Förmåga och erfarenhet av att:

Driva förstudier i en agil miljö samt föra integritetsfull och relationsskapande dialog med externa leverantörer kunna navigera i stora komplexa organisationer med många intressenter, gärna att du har drivit projekt inom retail/dagligvaruhandel.  Mycket meriterande med erfarenhet av applikationen.

Egenskaper:

  • Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer

           – Bra på att kommunicera

           – Lyhörd och aktivt lyssnande

  • Leverans- och målfokuserad

          – Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar

          – Pragmatisk med förmåga att hantera otydligheter och förändringar

          – Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer

  • Goda ledaregenskaper, förmåga till såväl visionärt som coachande ledarskap

          – Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar

  • Kunna åka hiss mellan strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv
  • Kommunicera målgruppsanpassat

Period: ASAP – 2023-11-30
Placering: Solna
Omfattning: 100 %

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan