Redovisningsspecialist

Kunden söker en person med ekonomutbildning och erfarenhet av löneredovisning. En person som är beredd att gräva ner fingrarna i syltburken och arbeta operativt med att bl.a. tvätta nuvarande  ekonomisystem från gamla redovisningsposter. Det finns en stor back log med arbetsuppgifter och satta processer och rutiner att förhålla sig till framåt. En person jobbar idag operativt och den personen rekryterades in i somras. Tilltänkt konsult får ta lead på hur arbetet ska förhållas strukturerat framöver men också aktivt jobba i systemen för att skapa ordning och reda.


Arbetsuppgifter
Som redovisningsspecialist inom lön kommer du ha en nyckelroll inom löneavdelningen och ansvara för redovisningsrelaterade frågor.

I din roll ingår arbetsuppgifter såsom:

  • Prognos och budgetarbete för Lön/HR system samt projekt
  • Stöd till gruppcheferna i budgetarbetet
  • Bokslutsarbete för lönerelaterade frågor
  • Kontoavstämningar Sverige och Norge
  • Avstämning Kontrolloppstillning för Norge
  • Periodiseringar
  • Tjänstedebitering
  • Sociala avstämningar

Omfattning: 75-100%
Längd: 6 månader
Start: omgående, senast januari
Plats: Solna
Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan