Nikita 6

Säkerhetsexpert Klientplattformar

Kund söker nu en erfaren säkerhetsexpert på klientplattformar med kompetensnivå 4/5, se nedan, för deltagande i ett säkerhetsprojekt under 2020. Omfattningen kommer att variera men bedöms, sett över hela året, ligga mellan 80-100% av en heltid.


Rollbeskrivning :

Går ut på att agera rådgivare och vägleda kundens klienttekniker i arbetet med att designa och implementera säkerhetsåtgärder, i enlighet med CIS Controls v7.1, i såväl existerande klientplattformar som i nya och under året tillkommande klientplattformar både On-prem och i Cloud. 

Som klienttekniker har du stor erfarenhet av den här typen av uppdrag. Du kommer ingå som expert i Workstream Secure Platforms som är en del av ett projekt för implementering av CIS Controls. Som person har du glimten i ögat, brinner för teknik är serviceorienterad och har god analytisk förmåga. 

Då en stor del av uppdraget går ut på att överföra kunskap till kundens nätverkstekniker är det viktigt att du är diplomatisk, pedagogisk, prestigelös, gärna delar med dig av din erfarenhet och dina kunskaper samt är bra på att få andra att ”göra jobbet”. Då koncernspråket är engelska är det dessutom viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Mycket hög kompetens inom området/ Kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert på marknaden.


Erfarenhet – har under minst 3 år deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp/har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning 

Självständighet – mycket stor 


Kunskap och praktisk erfarenhet:

Du har lång praktisk erfarenhet från att ha designat och byggt säkra klientplattformar i stor skala baserat på traditionell- och modern teknik. Du är som expert helt oberoende, inte bunden till viss teknik eller leverantör, och arbetar lika gärna med lösningar baserade på Open Source som med proprietära lösningar. 


Exempel på viktiga kunskapsområden är: 

 • ISO 27000 
 • CIS Controls v7.1 • Speciellt CIS Controls 1,4,5,7,8,9,10,13,15 och 16 
 • Klientarkitektur / design • Laptops, workstations och mobila device, On-prem, Cloud, Karantänshantering, Segmentering/Zoning, Säkerhetszoner 
 • Säkerhetsarkitektur 
 • Säkerhet klientplattformar • Operativsystem 
 • Säkra konfigurationer/härdning • Ex. CIS Benchmarks 
 • Loggning 
 • Brandväggar/applikationsbrandväggar 
 • Monitorering 
 • Kryptering 
 • Autentisering 
 • Säkerhet/klientsäkerhet i molntjänster • Azure 
 • SecOps • SOC 
 • Teknisk dokumentation • Blueprints 

Start: 2020-09-14

Slut: 6 månader ev. längre

Omfattning: 80-100%

Ort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan