Nikita 6

Säkerhetstekniker/Säkerhetsarkitekt till en analys

Vår kund behöver hjälp med att från oberoende part analysera och ger bästa vägen fram för att bibehålla och utöka säkerheten av adminroller. I ett pågående säkerhetsarbete har de identifierat ett behov att på ett gemensamt, och säkert sätt hantera access till infrastruktur.

De har bestämt sig att införa MS RDS (server 2022) för att nå access till olika sk. TIER i infrastrukturen. Lösningen kommer även behöva hantera isolerade system som är osupporterade och därmed osäkra.

Tanken är att lösningen skall kunna nyttja samma GW/broker och olika Collections på separata SessionHost servrar.


Denna lösning måste sårbarhetsscannas och uppdraget är att gå igenom konfigurationen av denna installation, ge allmänna tips och förslag på förbättringar och framförallt ge konkreta förslag på en säker konfiguration.


Krav:

  • Kunna presentera och vägleda samt ha erfarenhet av att sätta upp RDS på liknande myndigheter.
  • Anbudsgivare skall ha god kännedom om MS produkter samt identitetshantering

Start: Asap
Slut: 31/10-2022

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan