Senior Kravanalytiker – STÄNGD (Stängd)

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker en senior kravledare/kravanalytiker för att hjälpa oss med kravledningen i ett projekt som skall gå i mål vid årsskiftet av 2024. Detta är ett IT drivet projekt med fokus på integrationer inom ett regulatoriskt drivet affärsområde vilket skapar en komplex kravmassa att mappa upp och bearbeta.

Projektet kommer under våren att jobba med kravmassan kring det sista delprojektet/leveransen och där vi identifierat ett komplext förhållande mellan kraven och den tilltänkta lösningen som delvist bygger på en befintlig produkt som är föråldrad och underdokumenterad. Därför söker vi en senior kravledare/kravanalytiker som är driven, kan leda workshops, förstå och mappa samt detaljera kraven i Jira utifrån verksamhet och utvecklingskrav.


Önskade kompetenser/krav på konsulten:

Skall-krav:

  • Erfaren kravanalytiker/kravledare
  • Grundläggande teknisk förståelse
  • Självgående (identifiera aktuella intressenter och sätta upp workshops)
  • Drivande (leda workshops och samordna mellan olika parter vid behov)

Bör-krav:

  • Erfarenhet av API integrationer
  • Erfarenhet av Jira
  • Erfarenhet av Back-end system
  • Erfarenhet av olika kravtyper/källor

Startdatum: 2024-03-01
Slutdatum: 2024-12-31
Omfattning: 50-100 % beroende på konsultens tillgänglighet
Ort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan