Nikita 6

Senior .NET utvecklare med intresse för frontend

Kunden söker en senior backend-utvecklare (.net) till ett av kundens engagerade och kundfokuserade nyutvecklingsteam inom kundens IA-system. Konsultens fokus kommer främst ligga på API:er, affärslogik och lagring (SQL Server) men eftersom hen arbetar i ett team med “ansvar för fullstack” är ett grundläggande intresse och förståelse för frontend också viktigt. Kunden arbetar med ett system (IA-systemet) som är stort och komplicerat, har väldigt många externa användare, har funnits (och kommer att finnas) länge, det är därför kritiskt att konsulten har följande kompetenser:

– Arbetar enligt Clean Code, följer SOLID principer och designar enligt etablerade designmönster

– Arbetar testdrivet på acceptans-, integrations- och enhetsnivå

– Stor erfarenhet av prestanda-, last- och stresstester


Krav på kompetenser

 • C#/.NET
 • MS SQL Server
 • ReST-API
 • RPC-API
 • Clean Code
 • SOLID
 • TDD
 • ATDD
 • Visual Basic
 • jQuery
 • Dapper
 • Entity Framework Core
 • Typescript
 • Cypress
 • K6

Viktigt att personen är

 • Vi söker någon med stor erfarenhet som kan dela med sig av sin kunskap
 • Kvalitetsorienterad
 • Har hög integritet
 • Inte viker sig i frågor rörande kvalitet (även om någon “vill få ut det fort”) utan alltid arbetar enligt nedanstående citat

Start: ASAP
Omfattning: 100%
Längd: 6 månader
Plats: Remote/Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan