Senior projektledare Governance Risk & Compliance (STÄNGD) (Stängd)

Vår kund inom Bank och Finans söker en senior projektledare med lång erfarenhet av att implementera Governance Risk & Compliance (GRC)-system.


Bakgrund: 
Hösten 2021 beslutade kunden att förbättra bolagets riskramverk och därmed processen för hur riskhantering skulle genomföras i bolaget. I och med att det förbättrade riskramverket nu har implementerats i verksamheten önskar kund analysera förutsättningarna för införande av ett GRC-system. Fokus för systemstöd är riskhantering, t.ex. för kontroller, kontrolldokumentation, riskdokumentation och aggregering av kundens totala riskexponering och därigenom öka effektiviteten i riskhanteringen utifrån både tidseffektivitet och kvalitet.


Projektet kommer att bestå av följande faser:

 1. Genomförd analys av kundens förutsättningar för införande av GRC-system
 2. Genomförd leverantörsutvärdering av potentiella GRC-leverantörer (inkl. kostnader)
 3. Val av leverantör – beslut
 4. Implementation och konfigurering
 5. Befolkning av verktyg

Erfarenhet:

 • Senior projektledare med lång erfarenhet av implementering av Governance Risk & Compliance (GRC)-system
 • Erfarenhet av såväl utvärdering av GRC-systemleverantörer som teknisk implementering av GRC-system inklusive kalibrering och datamigrering
 • Erfarenhet av riskramverk
 • Erfarenhet införande av molntjänstlösningar och ServiceNow eller Efecte är meriterande
 • Erfarenhet från den finansiella sektorn/reglerad miljö
 • Kunskaper om relevanta IT- och informationssäkerhetskrav (exempelvis GDPR)
 • Flytande svenska och engelska i tal och i skrift

Start: asap
Omfattning:
Uppdraget är på ca 50%, till en början kommer uppdraget kräva mindre än en halvtid men när implementeringsarbetet är igång kommer det krävas åtminstone en halvtid av en heltidstjänst.
Period:
årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan