Nikita 6

Senior Security Engineer

Bakgrund:
Vi söker nu en till vår kund en senior Security Engineer som kommer ingå i kundens nystartade säkerhetsteam. Personen kommer jobba aktivt med att driva deras säkerhetsarbete ut mot samtliga team och framförallt agera bollplank mot deras IT team. Säkerhetsteamet arbetar efter Devsecops principer och därför är det extra viktigt att personen kan agera mentor och lära ut hur man ska arbeta med säkerhet på ett bra sätt inom IT mot deras olika team


Skallkrav:

 • Säkerhetsbakgrund kopplat mot IT sidan
 • Erfarenhet av SIEM plattformar
 • Använt olika SAST verktyg
 • Hög kunskap om AWS, GCP, Docker, Kubernetes
 • Jobbat med Threat intelligence
 • Hög kunskap runt OS som Windows Server, Windows 10/11, MacOS, olika Linux distros.
 • Grundläggande kunskap om nätverk

Meriterande:

 • Gärna erfarenhet av Datadog
 • Gärna erfarenhet av GHAS

Arbetsbeskrivning:

 • Driva och vidareutveckla verktyg samt riktlinjer för arbetet kring IT-säkerhet
 • Kravställa och stötta vid analyser vid IT- och utvecklingsprojekt
 • Utbildning av medarbetare i säkerhetsfrågor och skapa en större medvetenhet
 • Se till att säkerhets- & sårbarhetsgranskningar samt penetrationstester utförs
 • Stötta andra med säkerhetsperspektivet på arkitekturbeslut
 • Sätta och implementera en strategi med mål för bolagets säkerhetsarbete
 • Driva öppet säkerhetsforum och security champion-program
 • Stötta vid sårbarhetshantering och medverka vid compliance och säkerhetsrelaterade incidenter
 • Stöttar i att säkerställa rätt IT-säkerhet från våra externa leverantörer
 • Vara med och ta fram hur man ska jobba med deras SIEM och kodanalys plattformar

Personliga egenskaper:

 • Pragmatisk och lösningsfokuserad
 • Kan hantera snabbt föränderlig organisation
 • Kommunikativ både i tal och skrift (svenska och engelska).
 • Analytisk
 • Kan driva egna aktiviteter och projekt

Start: Snarast möjligt
Längd: Tillsvidare
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan