Nikita 6

Senior Utvecklare – STÄNGD (Stängd)

Teamet har en mycket central roll i att utveckla det interna IT-stödet så att Försäljning, Utbildning och Support flyter så effektivt som möjligt. Teamet har historiskt t.ex. utvecklat verksamhetens externa webbplatsen och i det korta perspektivet kan vi se uppdrag som t.ex:
– Ta fram en utvecklarportal

– Bättre IT-stöd för “utbildning av användare” (från webbplats till backend-system)
– Bättre IT-stöd för “tecknande av nya kunder” t.ex. digital avtalshantering inkl. signering
– Bättre IT-stöd för “utvärdering av systemet” (från webbplats till backend-system)

Rollen innehåller inte bara programmering (applikationer och webbplatser) utan även t.ex:
– Arbeta mycket nära användarna för att definiera och verifiera accepterat beteende, UI/UX, processer m.m.
– Utvärdera open-source lösningar och ibland proprietära produkter vid de tillfällen “man inte behöver bygga själv).

Tekniskt byggs nya applikationer huvudsakligen med (kan dock krävas mindre modifieringar i “gamla” .net applikationer):
– React
– Golang
– GraphQL

Applikationer driftas sedan på:
– Kubernetes


Teamet personen kommer arbeta i är medvetet väldigt litet, bestående av:
– Två utvecklare (konsulten kommer vara den ena)
– Produktägare
– Med stöd från Tech-team och Engineering Manager


Specifika kompetenser

  • REACT.JS
  • GOLANG (GO)
  • GRAPHQL
  • KUBERNETES

Uppdragsperiod: Snarast – Tillsvidare
Omfattning: 100%
Placeringsort: Stockholm
Distansarbete: Ja

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan