Nikita 6

Service Manager

 • Service Manager med ansvar för outsourcad server och databasdrift. Servrar både on-prem och i Azure
  • Windows Server, SCCM, Microsoft SQL, Azure, backup etc.
 • Följa upp leverans, SLAer, månatliga kostnader etc.
 • Hantera service requests och maintenance av miljön i samarbete med övriga service managers
  • T.ex. Beställning an en server, ändringar, optimering av prestanda etc.
 • Driva projekt relaterade i ansvarsområde
  • T.ex. LCM projekt Uppgradering av Windows Server 2012
  • Dokumentering/CMDB av servermiljö

Start: asap
Omfattning: 50 %
Längd:
4 månader med option på förlängning
Placering: Arbetet ska utföras primärt från kontoret i Upplands-Väsby

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan