Nikita 6

Systemadministratör

Bakgrund
Kommunen är vana och långvariga användare av Heroma från CGI som vårt system för personal och lönehantering. Kommunen har stort fokus på utvecklings och har under de senaste åren arbetat med att bygga upp olika stödsystem och processer i och utanför Heroma för att ligga i framkant. Vi har t.ex helt digitala anställningsprocesser, inklusive signering, och ett antal automatiska flöden som bygger på medarbetarens behov.

Organisationen runt Heroma är löneenheten, som står för det mesta arbetet, HR-enheten, som driver projektet ”Digitaliserade medarbetarprocesser”, och Digitaliseringsenheten, som deltar i projektet, samt har förvaltningsledare IT tillika befintlig systemadministratör.


Vi ser ett behov av att förstärka på systemadministratörssidan i Heroma vid vissa insatser. Det är ”uppstädning”, rättningar av organisationsträd, ändring av systemparametrar, avtalstyper, med mera. Vi ser detta som en systemadministratörsroll, inte en löneassistent eller enbart erfarenhet med själva processerna för lön.

Arbetsledning sker genom deltagande i projektet för digitala medarbetarprocesser samt av befintlig förvaltningsorganisation inom området.

Arbetet kan gärna genomföras på distans.

Kravspecifikation för uppdragstagaren

Måste krav:

  • Systemadministrationskompetens i Heroma
  • Kunskap om hur API:er och olika system integreras och sammankopplas
  • Kunskap om HR och lön, organisationsträd,

Meriterande krav:

  • Modernisering av HR-processer så som helt digitala personakter, digital signering av avtal, mm
  • Identity Management / Identity Governance – den IT-nära delen av HRs uppdrag. Automatiska flöden till en ”identity manager” enligt regler baserade på roll och AID-koder.

Personliga egenskaper:

  • Uppdragstagaren bör vara tydlig, rak, och ha en stor portion integritet
  • Uppdragstagaren bör ha möjlighet att ta sig en helhetsbild och tillräcklig strategisk höjd för att lösa närtida problem på ett långsiktigt sätt
  • Uppdragstagaren bör vara skicklig i struktur, ordning och reda, och initiativtagare till förbättringar.

Start: så snart som möjligt.
Slut: Q1 2022.
Uppdraget motsvarar en möjlighet att lägga upp till 320 timmars arbete enligt behov och arbetsledning.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan