Systemspecialist Google Admin – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund
Systemspecialist för Google Admin sökes för uppdatering av befintlig miljö. Kommunens Chromebooks ligger idag i en Google Admin miljö som behöver genomlysas och struktureras upp enligt ”best practise” sett till säkerhet.

Syfte
Se över Google Admin miljön och göra följande:

-Bygga kravspecifikation sett till behoven från kommunens verksamheter som använder Chromebooks. Idag används Chromebooks endast som elevenheter.

-Säkerhetsställa att policies och annat utgår utifrån ”best practice” ur ett säkerhetsperspektiv

-Koppla certifikat för tilldelning av trådlöst nätverk

Effektmål
En säkrare hantering av elevenheter och tillhörande identitetshantering.

Krav
Systemspecialist inom Google Admin med dokumenterad kompetens

Tidsplan
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: 2022-12-01
Uppdraget ska vara dellevererat ☒ / slutfört ☐ senast: 2022-12-31

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan