Nikita 6

Systemutvecklare .NET

Bakgrund:
Vår kund ska utveckla ett nytt system för att hantera beställningar från kommuner av resor. Till detta system ska även en optimering av resorna göras som sedan läses in i befintligt trafikplaneringssystem. Systemet är byggt i .Net Core och driftas i Azure. Nyckelkomponenter är App Service, Azure SQL Server, Azure Functions, ServiceBus, Api Management, Application Insights, Infrastructure As Code (med ARM-templates), Microsoft B2C. Sedan januari 2020 är systemet i drift i med en begränsad användargrupp. Projektet ansvarar även för driftsmiljön i Azure. För byggen, releaser, källkodshantering, backlogs mm används Azure Devops.


Beskrivning av uppdraget
Nu startas ett nytt delprojekt och vi söker därför till vår kund en .Net utvecklare som skall förstärka projektteamet som idag består av ca 10 personer. Arbetet sker agilt utifrån Scrum med nära samarbete med användarna.


Krav:

 • Microsoft .Net
 • C#
 • .Net Core
 • EF.Core
 • REST
 • DDD
 • Microservices
 • Azure
 • Git
 • Visual Studio
 • Enhetstestning
 • CI/CD

Meriterande:

 • Bootstrap
 • Angular
 • Javascript

Personliga egenskaper:

 • Vana att arbeta lättrörligt med olika uppdrag
 • God samarbetsförmåga
 • Kvalitetsmedveten

Start: Mars 2020
Längd: 6 månader
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan