Nikita 6

Testledare

Bakgrund:

Projektets uppdrag är att till slutanvändare upphandla, implementera och införa ett enhetligt systemstöd för HR-processer. Processerna rör anställning, onboarding/introduktion, utvecklingssamtal, lönesamtal, successionsplanering, kompetensutveckling, lönerevision samt HR-analys.

Projektet skall säkerställa fungerande integrationer till kringsystem, etablering av förvaltningsorganisation för applikationsförvaltning enligt befintlig förvaltningsmodell, upprättande av supportfunktion, en väl fungerande åtkomst via olika gränssnitt, behörighetsadministration samt korrekta attestflöden via PC och mobila gränssnitt för systemlösningen.

Utrullningen påverkar många medarbetare och så väl de förberedande som löpande aktiviteterna under implementationen kräver noggrann planering. Detta ställer höga krav på respektive områdesansvariga i projektet som måste säkerställa framdrift för sitt eget område. Nyckelorden här är helhetsperspektiv, uppföljning och kommunikation. 


Arbetsuppgifter:

Testledaren arbetar under hela projektet nära huvudprojektledaren och ansvarar för testprocessen, uppföljning av aktiviteter samt testresultat och kvalitén på levererad produkt. Detta innebär bland annat att Testledaren ska:

 • ta fram teststrategi
 • generera testplan
 • skriva testfall
 • dokumentera status och kvalitet på leverans
 • rapportera framdrift och eventuella hinder kopplade till pågående och kommande tester

Testledaren ska säkerställa att:

 • så väl funktionella som icke funktionella testfall kvalitetsgranskas
 • befintliga testfall är adekvata, uppdaterade, och svarar mot de krav som finns samt att kraven i sig är kopplade till definierade processer framtagna av Processansvarig
 • skriva nya testfall i de fall sådana saknas
 • diskrepanser mellan krav och test i god tid uppmärksammas, lyfts och omhändertas
 • koordinera de Verksamhet-, Leverantör- och IT-resurser som berörs av test. Säkra att dessa vet vad de ska testa i respektive roll samt när test ska ske
 • testresurser har rätt behörighet till respektive testmiljö 

Skallkrav:

Flerårig erfarenhet som Testledare. Dokumenterad erfarenhet av att ta fram teststrategi samt testplan för stora, komplexa, projekt med många stakeholders. Förmåga att koordinera testresurser från olika delar av organisationen.
Kommunikativ, strukturerad, prestigelös, lösningsfokuserad. 


Meriterande krav:

Arbete som Testledare inom stora implementationssystem av HR-system, men fördel SAP SuccessFactors.


Start: ASAP
Längd: N/A
Omfattning: 30%
Ort: Stockholm
Adress: Kungsholmen
Skallkrav språk: Svenska
Remote: Nej

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan