Nikita 6

Utbildare – Webbramverk för JavaScript

Kursens huvudsakliga innehåll:

Under kursen fördjupas den studerandes förmåga att kombinera front- och backendtekniker för att bygga kompletta webbapplikationer. Den studerande lär sig att ta beslut om vilken av dessa delar som fokus ska ligga på för applikationen, och hur detta påverkar utvecklingen. Detta görs med hjälp av ramverk, bibliotek och designmönster. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

  • Skapa en enkel backendfunktionalitet med Node.js 
  • Kombinera frontend- och backend-utveckling för att bygga en komplett webbapplikation med JavaScript 
  • Välja ramverk och bibliotek utifrån typ av applikation 

Innehåll: 

MV*-ramverk (Model Viewer), tredjepartsbibliotek och datalagring. 

Funktionerna Create, Read, Update, Delete (CRUD). 


Start: 15/2 – 2021

Slut: 9/4 – 2021

Ort: Utbildningen hålls på distans

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan