Webbanalytiker – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund en webbanalytiker för att erbjuda kontinuerligt stöd i webbanalys och bidra till utvecklingen av företagets webbplats. En viktig del av rollen är att stödja och främja ett datadrivet arbetssätt samt förbättra viktiga flöden på webbplatsen.

I och med nylanseringen av deras webbplats har företaget etablerat effektmål och KPI:er. Målet är att implementera arbetssätt och strukturer som stödjer löpande uppföljning och optimering för att uppnå dessa mål. Organisationen strävar efter att gå från att effektmålen är något nytt till att de blir en naturlig prioritering för de avdelningar som arbetar med webbutveckling. Detta representerar en förändring jämfört med deras tidigare arbetssätt, och den nya rollen förväntas bidra till att implementera den önskade strukturen.

Den person som tar rollen kommer att vara en del av avdelningen för Insikt & Analys och förväntas ha nära samarbete med kollegor från olika delar av företaget. De ska särskilt ge stöd till andra användare genom att tillhandahålla relevant underlag. Några av de närmaste samarbetspartnerna inkluderar webbutvecklingsteamet, marknadsavdelningen med CRM-funktionen och UX-designers.

Uppdraget inkluderar både övergripande arbete och mer detaljerade uppgifter såsom att följa upp webbtrafik, tagga kampanjer och analysera nyckeltal.


Arbetsuppgifter

Webbanalys och kampanjer

 • Webbanalys i verktyget Piwik Pro
 • Bistå övriga användare av Piwik Pro med att ta fram relevanta underlag
 • Samarbeta med webbutvecklingsteamet för att säkerställa struktur och överblickbarhet i hur mätningen är uppbyggd
 • Följa upp och analysera våra nyckeltal samt hålla ihop arbetsgruppen för uppföljning av vårt arbete
 • Visualisera data
 • Ansvara för att ta fram och implementera taggar för våra kampanjer
 • Ad hoc-analyser

Utveckling av arbetssätt

 • Hjälpa oss med att mäta rätt saker och dra rätt slutsatser
 • Bidra till att förbättra vår mätning och uppföljning av kampanjer – nya mätpunkter, bättre arbetssätt etc.
 • Bidra till att vi jobbar effektivt med nyckeltal

Kravställning

 • I förekommande fall kravställa på data
 • Kravställa kring datakvalitet

Din profil

 • Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta med webbanalys och är van vid att inte bara leverera underlag utan också analysera siffror och nyckeltal för att föreslå förbättringar
 • Du har erfarenhet av att utveckla arbetssätt kopplat till webbanalys
 • Du trivs med att samarbeta med andra och att ha flera kontaktytor
 • Du trivs med att lära dig nya saker

Du har erfarenhet av

 • Piwik Pro eller Google Analytics (vi använder Piwik Pro)
 • Uppföljning av mål och nyckeltal

Meriterande

 • Erfarenhet av att jobba med Tableau eller liknande verktyg som Qlik Sense och Power BI
 • Erfarenhet av att jobba med SQL för att komma åt data

Omfattning: max 50 %
Från: 2024-01-08
Till: 2024-12-31

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan