Nikita 6

Windowsspecialist

Uppdraget omfattar att vara en del av Windowsgruppen och inom denna utföra de operativa uppgifter som dyker upp i samarbete med övriga gruppmedlemmar. Uppdraget avser att ersätta kundens medarbetare under tiden han arbetar inom projektet Identitets- och behörighetshantering.

Kunden jobbar tjänstebaserat med individuellt komponentansvar och du kommer att vara delaktig i driften av flera tekniska komponenter inom vår Windowsmiljö. I ansvaret ingår bl a övervakning, drift och underhåll av IT-miljön. Det ingår även att testa och driftsätta nya applikationer samt att vara stöd till kundens interna helpdesk och deras systemutvecklare.
Kunden vill att du under perioden hos dom snabbt blir en del av gruppen för att på bästa sätt bidra till deras leverans och övergripande verksamhetsmål. Kund erbjuder dig en spännande arbetsplats med tekniskt kunnande och ett närvarande ledarskap.
Eftersom du kommer verka i en miljö i förändring bör du vara öppen och nyfiken. Du är trygg i dig själv, vågar ta tag i saker samt delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har förmåga att se helheten och arbeta utifrån den. Du planerar och prioriterar aktiviteter efter situation. Du ser möjligheter i nya tekniker och arbetssätt.

Allt arbete sker på svenska men många kontakter med leverantörer sker på engelska vilket gör att du måste behärska både svenska och engelska i tal och skrift.


För att vara framgångsrik i rollen bör du ha relevant IT-utbildning och dokumenterad flerårig erfarenhet kring installation, konfiguration samt drift och underhåll av virtualiserade Windowsmiljöer. Du bör ha goda kunskaper inom följande områden:

  • Windows Server
  • Active Directory/Azure AD
  • VMware
  • VDI (VMware Horizon)

I gruppen har kunden även ansvar för andra komponenter och kunskap kring dessa är önskvärt men inte ett krav.

  • Office 365
  • Exchange
  • SQL Server
  • SCCM
  • PKI/Certifikat

Kunden förväntar sig att du är väl förtrogen med ITIL och ett processorienterat arbetssätt.


Start: asap

Slut: tillsvidare

Omfattning: 50%

Ort: Stockholm (remote just nu)

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan