Nikita besökte Women in Tech

Nikita närvarade vid årets WIT vid Norra Bantorget i Stockholm.

I konkurrens med otroligt många spekulanter lyckades vi till slut få tag på biljetter till denna dag. Fantastiskt att det lockar så många och att intresset är så stort. Efter att vi har varit där förstår vi varför. Det var en inspirerande dag med många intressanta möten och spännande talare att lyssna till. Att det finns så många duktiga kvinnor i näringslivet var givetvis ingen nyhet för oss, men det gav oss många idéer om hur vi själva skulle kunna utöka vår insats i ämnet.

Vi kommer att sitta på witsthlm.com och klicka som galningar igen när biljetterna för nästa års event släpps. 🙂