Nikita tecknar förnyat ramavtal med SOS Alarm

Nikita har under flera år hjälpt SOS Alarm att hitta konsulter med unika kompetenser. Nu får de förnyat förtroende genom ramavtal.

De olika konsultområdena som kommer efterfrågas är inom ledning & styrning, förvaltning & verksamhet, systemutveckling, arkitekter, infrastruktur, AI/automation/maskininlärning/data & analys/IoT  och informationssäkerhet.

Nikita har sedan 2008 varit en aktör som genom personliga relationer och nära kontakt med både konsulter och kunder sett till att hitta rätt kompetens till sina kunder. Under de senaste åren har SOS Alarm genom ramavtal nyttjat deras tjänster för sin fortsatta digitalisering. Nu förlängs förtroendet med ett förnyat ramavtal.

  • Det är glädjande att ramavtalet är klart och på Nikita ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med SOS Alarm.  Vi kan både erbjuda förenklad administration och bistå med hjälp att hitta den kompetens som de efterfrågar för att driva sin fortsatta digitalisering, säger Emil Falk, VD för Nikita AB.
  • Det är extra roligt att arbeta med SOS Alarm då de både använder intressant teknik och fyller en samhällsviktig funktion.
    Peter Zeberg, kundansvarig SOS Alarm

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Zeberg, kundansvarig SOS Alarm, peter.zeberg@nikita.se +4670 775 78 51
Emil Falk, VD på Nikita AB, emil.falk@nikita.se +4672 396 77 90