Nikita vinner ramavtalet med Strängnäs kommun!

Nikita har glädjen att berätta att vi nu signerat avtal med Strängnäs kommun och två underliggande kommunala bolag SFAB och SBAB. Avtalen gäller från och med 2017-08-01 till och med 2019-07-31, med option för beställaren att förlänga avtalet med maximalt två år, upp till ett år i taget. Som längst kan avtalet gälla till och med 2021-07-31. Avtalet innefattar tjänsterna inom digitalisering, säkerhet, arkitektur, utveckling, förvaltning, krav och test.

– Jag är glad över att vi fått tilldelat denna upphandling och vi ser fram emot att få påbörja arbetet med Strängnäs kommun. Detta var en glad nyhet inför semesterledigheten och vi laddar nu batterierna inför en spännande och intensiv höst, säger Emil Nilsson, Business developer.