Nytt ramavtal med Upplands Väsby Kommun

Nikita har glädjen att meddela nyheten att ett nytt ramavtal skrivits med  Upplands Väsby Kommun som ensam konsultförmedlare. Avtalet är skrivit på 24 månader med option på förlängning med 12+12 månader och ett värde på ca 100Mkr.

Upplands Väsby kommun ligger strategiskt mellan Stockholm och Uppsala med närhet till Mälardalen och Arlanda och har goda kommunikationer i form av pendeltåg, bussar och E4:an. Kommunen har ca 1700 anställda, 44 000 invånare och är i stark expansion. Nikita agerar enda leverantör på ramavtal gällande konsultförmedlingstjänster inom nedanstående områden:

  • Organisation- och verksamhetsutveckling samt analys
  • IT/Digitalisering
  • Chefs- och ledarutveckling
  • Upphandling
  • Miljö
  • Kost och livsmedel 

Under året har vi satsat på området offentlig verksamhet och anställt en Bid manager och detta är givetvis ett resultat av den satsningen. Vi ser fram emot att hjälpa region Upplands Väsby med efterfrågade kompetenser, säger Nikitas VD Emil Falk.