Vi hälsar Peter Zeberg välkommen till oss på Nikita!

Peter kommer arbeta som Partneransvarig och kommer senast från konsultbolaget Kiwano Consulting.

Vi har frågat Peter hur hans första tid och mottagande har varit:

– Jag har fått ett mycket bra välkomnande hos Nikita. Ett bolag vars värderingar samspelar mycket med mina egna och med härlig stämning på kontoret. Jag ser speciellt fram emot att få träffa mycket nya härliga människor och bidra till bolagets fortsatta utveckling.

Varmt välkommen till oss Peter!